Associated Partners – Assoziierte Partner – SE

SMOK – Sveriges Musik- och Kulturskoleråd

Industrivägen 33

763 41 Hallstavik

www.smok.se

Dag Krafft

+46 175 68650

dag.krafft@smok.se

Musikhögskolan vid Örebro Universitet

Fakultetsgatan 1

701 82 Örebro

Börje Stålhammar

+46 19 30 33 28

borje.stalhammar@oru.se